Bloody Roar Primal Fury (32bit) [V1.0] [2002] By Tt-telecom

Bloody Roar Primal Fury เป็นเกมส์แนวไฟท์ติ้งหรือแนวต่อสู้นั่นเอง เป็นเกมส์ของ Hudson มีอักษรที่ย่อเรียกกันง่ายๆว่า BR (ไม่ใช่แบทเทิลรอยัลนะ) สำหรับเกมส์นี้มีระยะเริ่มตั้งแต่เมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันก็นับรวมได้แล้วประมาณ 10 กว่า ปี ซึ่งค่อนข้างจะนานพอสมควร ตั้งแต่เครื่อง Ps 1 ถึง Ps 2 และเครื่อง Xbox ไม่ว่าจะในไทย ญี่ปุ่น เกาหลี หรือ อเมริกา ฯลฯ ก็มีเกมส์นี้ โดยมีทั้งภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ เกาหลี

(ในประเทศไทยจะมีภาคเสียงภาษาอังกฤษ เนื่องจากภาคเสียงภาษาญี่ปุ่นจะหายากพอสมควร)

Bloody Roar Primal Fury

[PC] Bloody Roar Primal Fury (32bit) [V1.0] [2002] By Tt-telecom

ขออภัยที่ต้องปิดการใช้ คลิ๊กขวา เพื่อป้องกันการก็อบปี้เว็บของเรา